Si quieres más información rellena este formulario

Por favor, revisa los campos seleccionados
Antes de firmar/enviar tu solicitud, lee y acepta nuestra información básica sobre protección de datos, contenida en nuestra política de uso de datos

Gracias por contactar con nosotros

En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted

Precio: 450€

Detalles


TRACTAMENT COMBINA – CAVITACIO + BODYTEC


La cavitació aconsseguira trencar les molècules de greix i expulsar el seu contingut a l'exterior, imagina't que punxes un globus d'aigua, aquesta queda fora i ara toca eliminar-la.


Si el teu cos no consumeix el greix posat a la seva disposició, aquests tornarà al seu estat original.

Hi ha una part del greix que has de consumir tu mitjançant l'exercici físic, és aquí quan incorporem al tractament l'Miha Bodytec, amb una session de 20 minuts després de la cavitació, eliminarem el greix restant alhora que tonificarem tota la musculatura.


Depenent de la persona, es resultats es començen a veure a partir de la primera sessió.


El bonus consta de 10 sessions de Bodytec + 5+1 s/c de cavitació.